Pravno obvestilo

Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov
Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Hokejska akademija Kopitar Razingar od vas zbira ob prijavi na Hokejsko akademijo. Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o izvedbi Hokejske akademije in za obvestila vezana na omenjeno dejavnost, javnosti pa ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 (usklajeno z zanjim drugim branjem april 2018, bo prilagojeno s sprejetjem ZVOP-2) in GDPR.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Hokejska akademija Kopitar Razingar, športne dejavnosti, d. o. o.
Taleška ulica 5
4260 Bled
e-mail: luka@hockeyacademy.si 

Osebni podatki in namen njihove obdelave
Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene obveščanja preko elektronske poške o Hokejski akademiji Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. Z izpolnitvijo prijavnega formularja na spletni strani hockeyacademy.si in potrditvijo posredujete

Hokejski akademiji Kopitar Razingar naslednje podatke:

Ime in priimek udeleženca
Datum rojstva udeleženca
Naslov udeleženca
Pošta udeleženca
Država udeleženca
Hokejski klub udeleženca
Višino udeleženca
Velikost majice in dresa udeleženca
Igralno mesto udeleženca
Ime in priimek staršev oz. skrbnikov
Naslov elektronske pošte
Številko mobilnega telefona staršev oz. skrbnikov

Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke, ki so nam posredovani ob prijavi, obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi, ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.

Čas hrambe osebnih podatkov

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Računovodski podatki za namene davčne kontrole se hranijo 10 let. Podatki o prijavi se hranijo 5 let. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

Vpogleda
Popravka
Izbrisa
Prenosljivosti
Omejitve obdelave osebnih podatkov

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov luka@hockeyacademy.si. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana (www.ip-rs.si).

Koncept, oblikovanje in izdelava internet strani

FUTURO – INITIO, spletne storitve d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana – Črnuče

www.futuro.si 
matej@futuro.si 
+386 40 351 766

Fotografije:

Matej Mišič PHOTOGRAPHY

www.matejmisic.com
info@matejmisic.com
+386 40 737 443

Kontakt

Luka Dolar
luka@hockeyacademy.si

Sledite nam